چرخه کامل حسابداری صنعتی به صورت عملی

کاربرد ایکسل در حسابداری

موجودی کالا، خرید و فروش

سپرده ها و سرمایه و جاری شرکاء

حقوق و دستمزد

ذخایر و اندوخته ها و تسهیلات

حساب های انتظامی

ساختار اصلی نرم افزار یا کدینگ

بستن حساب ها و تهیه گزارشات مالی

تهیه دیسکت بیمه و لیست حقوق دارایی

تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی

تنظیم اظهار نامه مالیاتی و تحریردفاتر قانونی

آموزش جامع نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم

ارائه قفل آموزشی نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم

ارائه گواهینامه مرکز آموزش سپیدار همکاران سیستم

 

تلفن مستقیم مشاوره و ثبت نام :  04135570542