calculatrice-comptable

کتاب استاندارد " رایانه کار حسابدار مالی" به عنوان یکی از دروس مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای برای دانش آموزان رشته حسابداری با همکاری "موسسه آموزش و پژوهش همکاران سیستم" تعریف شد. دانش آموزان و علاقمندان به یادگیری مفاهیم کاربردی حسابداری و کار با نرم افزار های مالی کارآمد و با تکنولوژی روز، می توانند از نرم افزارهای سپیدار همکاران سیستم که مبنای تهیه این استاندارد بوده است،  استفاده نمایند. به همین منظور و برای تسهیل در یادگیری نرم افزارهای سپیدار، کتاب کار این استاندارد نیز منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت. در این کتاب علاوه بر مرور مفاهیم حسابداری، به آموزش تمامی امکانات و سیستمهای نرم افزار سپیدار همکاران سیستم پرداخته شده است. ضمن آنکه در پایان کتاب یک پروژه عملی برای ثبت کلیه رویدادهای یک واحد تجاری در اختیار کاربران قرار می گیرد.

به صورت کلی این کتاب شامل فصلهای زیر است:

فرآیند راه اندازی و استفاده از نرم افزار حسابداری

فرایند راه اندازی و استفاده از نرم افزار دریافت و پرداخت

فرایند راه اندازی و استفاده از نرم افزار تامین کنندگان و انبار سپیدار

نرم افزار مشتریان و فرو ش سپیدار همکاران سیستم

فرآیند راه اندازی و استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد سپیدار

استفاده از این کتاب کار در کنار بسته آموزشی سپیدار می تواند کمک قابل توجهی به یادگیری کاربردی حسابداری می کند.

 

تلفن مستقیم مشاوره و فروش:  04135570542