algonquin-accounting

حسابداری پیمانکاری یکی از روش های خاص حسابداری است که در روش عادی حسابداری گنجانده میشود. حسابداری پیمانکاری همه اطلاعاتی که پیمانکار نیاز دارد تا بتواند در صحنه رقابت شرکت را به شیوه ای اثرگذار اداره نماید تهیه می کند. در شرکت هاي پيمانکاري محاسبه دقيق بهاي تمام شده پروژه ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. با استفاده از بسته پیمانکاری سپیدار می‌توانید بهای تمام شده هر پروژه و قراداد را در لحظه محاسبه کرده و با مقایسه با درآمدهای ناشی از صورت وضعیت‌های تایید شده به سود و زیان هر فعالیت، قراداد و پروژه دست پیدا کنید. همچنین شما می‌توانید انحرافات هزینه‌ای و میزان کارایی هر مدیر پروژه را با مقایسه هزینه‌های ثبت شده و هزینه‌های برآورد شده هر پروژه اندازه‌گیری کنید. امکانات گزارش‌گیری متنوع در این بسته به شما امکان می‌دهد تا به تفکیک قراداد و پروژه کارت پیمان را استخراج و میزان وصول و پرداخت به ازای هر قرارداد و پروژه را شناسایی کنید و از مبالغ تسویه نشده هر پیمان هم مطلع شوید.‌‌

 

<< جهت انجام مذاکرات لازم در این خصوص با ما تماس بگیرید >>

04135570542