شرکت‌ها و واحدهای صنعتی موفق، دسترسی به موقع به اطلاعات کالا و انبار را یکی از مهمترین عوامل موفقیت خود می‌دانند. به دلیل زیاد بودن حجم ورود و خروج کالا و ارتباط تنگاتنگ عملیاتی و اطلاعاتی بین انبار، خرید، تولید و فروش، نرم افزاری کارآمد و جامع نیاز است که ثبت و به روز نگه داری این اطلاعات را تسهیل کند. سیستم تامین کنندگان و انبار سپیدار، ضمن تسهیل ثبت عملیات، موجودی کالا و حساب تامین کنندگان را کنترل و در اختیار شما قرار می‌دهد.

منافع و مزایا

1.تسهيل  كنترل موجودي كالا و نعيين مانده حساب تامين‌كنندگان 

2.پيگيري آسان عمليات مرتبط با ورود و خروج انبار

امکانات و ابزارها

1.امکان قیمت‌گذاری موجودی کالای انبار در زمان‌های دلخواه و به روش میانگین موزون

2.یکپارچه سازی اطلاعات بین انبار و فروش

3.امکان انبارگردانی

4.امکان تعیین نقطه سفارش کالا

5.کنترل موجودی منفی کالاها در سطح انبار و کالای قابل فروش

6.ردیابی یک عامل تفکیک کننده (تاریخ انقضا یا سری ساخت یا حواله انبار یا ... ) مواد یا محصولات در هر انبار برای اسناد ورودی و خروجی و کنترل در زمان فروش

7.نمایش موجودی کالا در سطح شرکت و انبار به تفکیک عامل ردیابی کالا، واحدهای سنجش اصلی و فرعی کالا

8.محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی و بیمه در فاکتور خرید خدمات

9.نگهداری تصویر کالا

10.امکان اطلاع از نقطه سفارش کالا از طریق پیامک

11.امکان ارسال پیامک ورود کالا به انبار

12.امکان ارسال پیامک در هنگام خروج کالا