سیستم تولید سپیدار امکان محاسبه بهای تمام شده مواد اولیه را به سادگی در اختیار شما قرار می دهد. اطلاع از بهای تمام شده کالاها به شما کمک می‌کند تا از اتلاف منابع جلوگیری کنید، بر اساس برآورد دقیق هزینه‌های تولید نسبت به قیمت‌گذاری بهینه محصولات اقدام کنید و در نهایت، امکان رقابت‌پذیری محصولات خود را با سایر رقبا افزایش دهید.

منافع و مزایا

1.با آگاهی از انحراف مصرف مواد و محل ضایع شدن تولیدات در فرآیند تولید، اتلاف مواد اولیه خود را کاهش دهید.

2.از طریق کنترل خروج مواد اولیه از انبار مواد اولیه و ورود محصولات به انبار محصول، کنترل داخلی‌تان را افزایش دهید.

3.با اطلاع از کفایت موجودی انبار مواد اولیه جهت تولید محصول، برنامه‌ریزی دقیقی برای خرید مواد اولیه خود داشته باشید.

4.با امکان پیش‌بینی تولید، بهینه‌ترین روش استفاده از موجودی مواد اولیه را انتخاب کنید.

5.بهای تمام‌شده حق العمل‌کاری‌ها را محاسبه کنید.

6.بهای تمام‌شده محصولات تولید شده را ساده‌تر و دقیق‌تر محاسبه کنید.

امکانات و ابزارها

1.با ثبت سفارش، درخواست تولید محصول را به خط تولید سفارش دهید.

2.با ثبت حواله خروج مصرف، مواد اولیه را وارد خط تولید کنید.

3.نرخ جذب سربار را بر اساس هزینه‌های ثبت شده در مرکز هزینه تولید محاسبه کنید.

4.پس از تولید محصول، بهای تمام شده مواد مصرفی را محاسبه کنید.

5.با ثبت رسید تولید، کالای ساخته شده را به انبار محصول منتقل کنید.