اطلاعات به هنگام مالی، تاثیر عمده‌ای در تصمیم گیری‌های صحیح و به موقع بنگاه‌ها دارد. نرم افزار حسابداری سپیدار می‌تواند علاوه بر نگهداری و کنترل حساب‌های مختلف، گزارش وضعیت و نتایج تمام عملیات منسجم مالی را نیز ارائه کند. همچنین طراحی کدینگ مناسب، نوشتن به موقع دفا‌تر قانونی و تهیه اظهار نامه بدون صرف وقت زیاد، خواسته مدیران مالی و حسابداران شرکت هاست، که با سیستم حسابداری سپیدار پاسخ داده می‌شود. طراحی کدینگ مناسب، نوشتن به موقع دفاتر قانونی و تهیه اظهار نامه بدون صرف وقت زیاد، خواسته مدیران مالی و حسابداران شرکت هاست، که با سیستم حسابداری سپیدار پاسخ داده می شود

منافع و مزایا

1.چهار نوع کدینگ پیش فرض تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری در اختیار شما قرار می‌دهد.

2.ثبت دفاتر قانونی را به ساده‌ترین روش ممکن برای شما فراهم می‌کند.

3.عملیات پرحجم پایان سال مالی را به صورت اتوماتیک انجام می‌دهد.

4.گردش حساب و مانده حساب را در تمامی سطوح، به تفکیک دلخواه به شما ارائه می دهد.

5.تبدیل ارزهای مختلف به ارز پایه در عملیات تجاری و صدور سند تسعیر ارز را به سادگی انجام می دهد.

6.در صورت انجام تنظیمات، امکان اطلاع از ویرایش یا حذف اسناد حسابداری از طریق پیامک برای شما مهیا می شود.

امکانات و ابزارها

1.طبقه بندی حساب‌ها در سطوح گروه، کل، معین و تفصیلی

2.تعیین ویژگی و مشخصات حساب‌های معین به صورت ریالی و ارزی 

3.امکان پیگیری و ردیابی اطلاعات و ماهیت حساب‌ها

4.ثبت اطلاعات اسناد به دو صورت موقت و دائم و شماره گذاری خودکار

5.طبقه بندی اسناد حسابداری بر اساس نوع آن (افتتاحیه، اختتامیه، بستن حساب‌ها و سیستم صادر کننده) 

6.امکان ارسال و دریافت اطلاعات در قالب Excel و Text

7.انجام عملیات بستن حساب‌های موقت (سود و زیان) و دائم (برای انتقال حساب‌ها به یکدیگر) و صدور سند اختتامیه

8.امکان تعیین حقوق دسترسی 

9.امکان صدور سند کل برای نوشتن دفا‌تر قانونی بر اساس آئین نامه ثبت دفا‌تر مکانیزه وزارت دارایی

10.امکان گزارش گیری از سطوح کلی تا ریز‌ترین سطح به صورت کلی یا به تفکیک دلخواه کاربر